Waarden gedeeld met fokkers.

Onze waarden: een aanpak om te komen tot meer deugdzame praktijken

Play

Een geleidelijke verbetering van onze industrie

Wij geven voorrang aan lokale leveranciers. De pluimveehouderijen zijn voor 100% Frans en bevinden zich hoofdzakelijk in het westen van Frankrijk: Pays de Loire, Normandië en Bretagne. Ons doel voor 2026 is 100% van onze kip verantwoord inkopen. Ontdek hoe wij dat precies doen!

Een geleidelijke verbetering van onze industrie

Een eerlijke vergoeding garanderen.

Dankzij een duurzame verbintenis met lokale telers en onze partners kunnen wij een eerlijke vergoeding van onze telers garanderen. Het systeem van contractualisering van de veehouders maakt het immers mogelijk om:

 

• Hun vergoeding te garanderen, rekening houdend met de productiekosten. 
• Duidelijkheid op de lange termijn te waarborgen, dankzij een verbintenis met een vaste duur tussen de partijen.

Een eerlijke vergoeding garanderen.

Dankzij een duurzame verbintenis met lokale telers en onze partners kunnen wij een eerlijke vergoeding van onze telers garanderen. Het systeem van contractualisering van de veehouders maakt het immers mogelijk om:

 

• Hun vergoeding te garanderen, rekening houdend met de productiekosten. 
• Duidelijkheid op de lange termijn te waarborgen, dankzij een verbintenis met een vaste duur tussen de partijen.

Een eerlijke vergoeding garanderen.
Een eerlijke vergoeding garanderen.
Te evolueren naar betere teeltmethodes ...
Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

De voeding van onze kippen bestaat uit 100% Franse granen. Wij garanderen een 100% plantaardige, minerale voeding vol vitaminen.

 

Onze aanpak moet ook leiden tot een geleidelijke verbetering van het dierenwelzijn. We voerden al verschillende maatregelen in:

• De dieren kregen toegang tot daglicht;
• De pluimveestallen werden voorzien van zitstokken en pikstenen om de uiting van natuurlijk gedrag te vergemakkelijken;
• De beschikbare ruimte van de dieren werd vergroot. Ondertussen hebben onze pluimveehouderijen 10% meer ruimte per dier in vergelijking met een standaard pluimveehouderij. Uiteindelijk moet dat 30% meer worden.

Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

De voeding van onze kippen bestaat uit 100% Franse granen. Wij garanderen een 100% plantaardige, minerale voeding vol vitaminen.

 

Onze aanpak moet ook leiden tot een geleidelijke verbetering van het dierenwelzijn. We voerden al verschillende maatregelen in:

• De dieren kregen toegang tot daglicht;
• De pluimveestallen werden voorzien van zitstokken en pikstenen om de uiting van natuurlijk gedrag te vergemakkelijken;
• De beschikbare ruimte van de dieren werd vergroot. Ondertussen hebben onze pluimveehouderijen 10% meer ruimte per dier in vergelijking met een standaard pluimveehouderij. Uiteindelijk moet dat 30% meer worden.

Het uiteindelijke doel is de Better Chicken Commitment naleven.

In 2026 moet 100% van alle ingekochte kippen van Bordeau Chesnel afkomstig zijn van pluimveehouderijen en slachthuizen die de criteria van de Better Chicken Commitment naleven. Daarvan moet 20% komen van pluimveehouderijen die toegang tot de buitenlucht of een wintertuin garanderen.

Het uiteindelijke doel is de Better Chicken Commitment naleven.

In 2026 moet 100% van alle ingekochte kippen van Bordeau Chesnel afkomstig zijn van pluimveehouderijen en slachthuizen die de criteria van de Better Chicken Commitment naleven. Daarvan moet 20% komen van pluimveehouderijen die toegang tot de buitenlucht of een wintertuin garanderen.

Het uiteindelijke doel is de Better Chicken Commitment naleven.
Het uiteindelijke doel is de Better Chicken Commitment naleven.
Onze voetafdruk op het milieu verkleinen.
Onze voetafdruk op het milieu verkleinen.

Onze voetafdruk op het milieu verkleinen.

Onze aanpak steunt ook op een plan voor milieuverbetering, dat op zijn beurt steunt op verschillende hefbomen:

 

• De integratie van de gebouwen in het landschap.
• De productie van energie rechtstreeks in de kwekerij, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen of de methanisering van afval.
• De productie van natuurlijke meststoffen via de teelt, om de gewassen te voeden.

Onze voetafdruk op het milieu verkleinen.

Onze aanpak steunt ook op een plan voor milieuverbetering, dat op zijn beurt steunt op verschillende hefbomen:

 

• De integratie van de gebouwen in het landschap.
• De productie van energie rechtstreeks in de kwekerij, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen of de methanisering van afval.
• De productie van natuurlijke meststoffen via de teelt, om de gewassen te voeden.