Een geleidelijke verbetering van onze industrie

Wij geven voorrang aan lokale leveranciers. De varkenshouderijen zijn voor 100% Frans en bevinden zich hoofdzakelijk in het westen van Frankrijk: Pays de Loire, Normandië en Bretagne. Ons doel voor 2025 is minstens 90% van ons varkensvlees verantwoord inkopen. Ontdek hoe wij dat precies doen!

Een geleidelijke verbetering van onze industrie
Waarden gedeeld met fokkers.
Waarden gedeeld met fokkers.

Waarden gedeeld met fokkers.

Met het oog op een duurzamere keten bouwen we vertrouwensrelaties uit. Door hand in hand te werken met onze telers stimuleren we een meer dier- en milieuvriendelijke teelt. 45% van ons ingekochte varkensvlees komt nu van varkenshouders die zich ertoe hebben verbonden onze waarden te delen. Ons doel? 90% van ons varkensvlees verantwoord inkopen tegen 2025.

Waarden gedeeld met fokkers.

Met het oog op een duurzamere keten bouwen we vertrouwensrelaties uit. Door hand in hand te werken met onze telers stimuleren we een meer dier- en milieuvriendelijke teelt. 45% van ons ingekochte varkensvlees komt nu van varkenshouders die zich ertoe hebben verbonden onze waarden te delen. Ons doel? 90% van ons varkensvlees verantwoord inkopen tegen 2025.

Een eerlijke vergoeding garanderen.

In een al te vaak oneerlijke keten garanderen we de inkomsten van onze partner-kwekers via een systeem van minimumprijs en meerwaarde. Ze krijgen tot 25% meer dan de gemiddelde prijs van varkensvlees.

 

Met een eerlijke vergoeding kunnen ze ook beter de toekomst het hoofd bieden en hun teeltmethodes verbeteren.

Een eerlijke vergoeding garanderen.

In een al te vaak oneerlijke keten garanderen we de inkomsten van onze partner-kwekers via een systeem van minimumprijs en meerwaarde. Ze krijgen tot 25% meer dan de gemiddelde prijs van varkensvlees.

 

Met een eerlijke vergoeding kunnen ze ook beter de toekomst het hoofd bieden en hun teeltmethodes verbeteren.

Een eerlijke vergoeding garanderen.
Een eerlijke vergoeding garanderen.
Te evolueren naar betere teeltmethodes ...
Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

De dierenvoeding bestaat voor 100% uit Franse granen en voor minstens 20% uit gerst. We helpen de kwekers ook met preventieve hygiënemaatregelen om het gebruik van antibiotica tot een minimum te beperken. Maar financieel moedigen we onze kwekers vooral aan om diervriendelijke kweekmodellen aan te wenden, zoals kweken op stro of vrije kraamzeugen.

 

In samenwerking met de varkensketen helpen we de kwekers met de implementatie van een jaarlijkse meet- en opvolgingstool voor hun ecologische voetafdruk. Eenmaal de diagnose vastgesteld, werken we samen met hen een actieplan uit om deze voetafdruk te beperken.

Te evolueren naar betere teeltmethodes ...

De dierenvoeding bestaat voor 100% uit Franse granen en voor minstens 20% uit gerst. We helpen de kwekers ook met preventieve hygiënemaatregelen om het gebruik van antibiotica tot een minimum te beperken. Maar financieel moedigen we onze kwekers vooral aan om diervriendelijke kweekmodellen aan te wenden, zoals kweken op stro of vrije kraamzeugen.

 

In samenwerking met de varkensketen helpen we de kwekers met de implementatie van een jaarlijkse meet- en opvolgingstool voor hun ecologische voetafdruk. Eenmaal de diagnose vastgesteld, werken we samen met hen een actieplan uit om deze voetafdruk te beperken.